Niels Larsen-Ledet

Links:

Forside

Billeder

Links

Sorterede

Mad

Gymnasium

Gæstebog

Post

Ida

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2010

Du er her: Links > Regler for gymnasieundervisningen

Gældende bestemmelser for gymnasiet - efter reformen

Denne side indeholder pr. 6. juni 2006 en fuldt opdateret oversigt - næsten ukommenteret.

Nogle særlige detaljer er trukket ud i en slags FAQ, og desuden er der en lettere polemisk kommentarside, som i modsætning til de andre ikke skal tages ret alvorligt - måske...

UVM's oversigt  over bekendtgørelser mm.

Høringsportalen på UVM's område

Nedenstående er ikke holdt ajour. Dette er begrundet i, at UVM's side nu faktisk er så overskuelig, at jeg ikke føler et behov for en samlet oversigt her. Måske fjernes indholdet helt, eller også vil jeg lægge enkelte særlige links ind.

 

  ...  

De enkelte bekendtgørelser mm

 

Andet - også links, der griber tilbage

STX-bekendtgørelsen inklusive læreplaner  og læsevejledning, med faglige vejledninger . Bemærk ændringer fra 29. nov 2005 og fra 18. apr 2006.     Skriftlige eksamensopgaver, specielt naturfag  
Valgfagsbekendtgørelsen med denne ændring af 18. april 2006.    
Eksamensbekendtgørelsen med denne ændring af 30. juni 2005 - og Undervisningsbeskrivelser til brug for bl.a. censor.   Den gamle studentereksamensbekendtgørelse
     
Karakterskala (med overgangsbestemmelser der refererer til den gamle bekendtgørelse om karakterskala)   Regler om hjælpemidler ved eksamen, med denne ændring om bl.a. trådløse netkort i bærbare pc'er  - er erstattet af den nye eksamensbekendtgørelse, se spalte 1.   
Bekendtgørelse om studie- og ordensregler   med denne Vejledning    
    Prøv at sammensætte en studentereksamen  
Optagelsesbekendtgørelsen   (og Ændring 1 vedr. hf og Ændring 2 som følge af forenkling af studieretningsudbud)   Optagelsesportalen
Procedurebekendtgørelsen    
Meritbekendtgørelsen   EMU oplysning om gymnasiereformen
     
Kvalitetsudvikling og resultatvurdering   Ferieplaner
Pædagogikumbekendtgørelsen med denne vejledning    
     

 

Beslægtede

   
HF-bekendtgørelsen med denne ændring af 18. april 2006    
HF-enkeltfagsbekendtgørelsen med denne ændring af 18. april 2006. Der er desuden denne læsevejledning.
GS-bekendtgørelsen    
HTX-bekendtgørelsen med disse ændringer af 29. nov. 2005 og 18. april 2006. Der er desuden denne læsevejledning.
HHX-bekendtgørelsen med disse ændringer af 29. nov. 2005 og 18. april 2006. Der er desuden denne læsevejledning.
Adgangsbekendtgørelsen om adgang til de videregående uddannelser - med denne ændring af 8. marts 2006 (sjovt nok er linket i undervisningsministeriets oversigt forkert 6. juni 2006)
Deltagerbetaling ved AVU, HF enkeltfag, enkeltfagsstudentereksamen og hf selvstuderende
Kompetencebekendtgørelsen ("pædagogikumbekendtgørelse" for hhx og htx)