Niels Larsen-Ledet

Links:

Forside

Billeder

Links

Sorterede

Mad

Gymnasium

Gæstebog

Post

Ida

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2010

Du er her: Links > Regler for gymnasieundervisningen > Polemik

Drillende kommentarer til de gældende regler på gymnasieområdet

 

Karaktergivning

Eksamenssnyd

 
  ... FAQ

Karaktergivning

 

 

Reglerne på dette område findes i Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.    

 

   
Specielt kan man bemærke den nye 7-trins karakterskala:

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation

   
 

 

   
Der er en ganske særligt pudsig detalje ved denne nye karakterskala. Den er indført med den udtrykkelige hovedbegrundelse, at det skulle blive muligt at sammenligne danske eksamensresultater med udlandets. Det var nemlig ikke muligt at lave en oversættelse af 13-skalaen til internationalt anerkendte standarder.

Ved sommereksamen 2006 gives stadig - dette er sidste gang for 'efter-reformen-elever' - karakterer efter den gamle uoversættelige skala i stedet for straks at tage den nye skala i brug. Hvordan skal man så beregne eksamensresultatet ved studentereksamen 2008, når der de næste år gives karakterer efter en anden skala? Jo, man oversætter de karakterer, som er givet i den uoversættelige skala, til den nye skala:

Nå, OK - den skæve repræsentation af de gamle karakterer i den nye skala får mindre betydning pga. det lille antal i forhold til de ægte nye karakterer i et gennemsnit - men alligevel

   

Til toppen

   
     
     

Eksamenssnyd

   
Reglerne på dette område findes i Eksamensbekendtgørelsen.    
     
I §19, stk. 3, står der en noget besynderlig tolkning af hvad manglende kildehenvisning er.    
     

   
     
Mon "har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil" betyder, at den heldige elev, som til eksamen løber ind i en opgave, som ligner en allerede rettet afleveringsopgave, kan bortvises fra den pågældende prøve, hvis han/hun kommer til at bruge en god formulering fra den opgave uden at henvise til den ("mit eget afleveringssæt fra 10. november 2005")? Næppe - men det er nu da betænkeligt at skrive så bastant en formulering i forbindelse med muligheden for bortvisning.    
     
Nogen har også stillet det rimelige spørgsmål, om man har "udgivet en andens arbejde for sit eget", hvis man fx bruger formuleringen 'da punkterne ligger fordelt langs regressionslinjen med små og tilsyneladende tilfældige afvigelser, er det rimeligt at benytte en lineær model', hentet fra en modelbesvarelse udleveret af læreren - uden at henvise? Tilføjelse af fx "i væsentligt omfang" ville gøre feltet for spekulationer om sære situationer mindre... Det gælder i øvrigt for begge indvendinger - men udtrykket er måske altid indeholdt implicit i juridiske udsagn?    

Til toppen