Niels Larsen-Ledet

Links:

Forside

Billeder

Links

Sorterede

Mad

Gymnasium

Gæstebog

Post

Ida

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2010

Du er her: Links > Regler for gymnasieundervisningen > Emner

Gældende bestemmelser for gymnasiet - tematisk

UVM's oversigt 

Høringsportalen på UVM's område

Eksamensresultat ganges med 1,03

Optagelse på basis af eksamensresultat (ved universitetsuddannelser)

 

  ... Dril

Eksamensresultat ganges med 1,03

   
Reglerne på dette område findes i Adgangsbekendtgørelsen  om optagelse på universiteterne.    
     
Reglen om, at eksamensresultatet skal ganges med 1,03 findes i paragraf 19:    
     

   
     
Der er flere interessante ting at bemærke sig her.    
     
For det første er det en ansøger, ikke en student, der får gennemsnittet justeret. Eksamensresultatet på studentereksamensbeviset (eller hf, hhx, htx) skal ikke justeres - det er en teknisk beregning, som foretages af universitetet på grundlag af det ujusterede eksamensresultat på beviset.    
     
For det andet kan justeringen faktisk være en faktor 1,06 i de sjældne tilfælde, hvor en ansøger har gennemført to ekstra niveauer ud over det krævede (NB: denne høje faktor benyttes først fra optagelsen i 2008). Som jeg læser det, giver det fx ikke anledning til justering, at man på stx har hævet fx Fysik C til Fysik A uanset om fysik optræder som studieretningsfag - ikke så længe der kun benyttes det antal blokke, som omtales i stx-bekendtgørelsen. Forskellen mellem valg af ordene "et ekstra fag" i stykke 1 og "to ekstra niveauer" i stykke 3 må formentlig tages som udtryk for, at der kun kan multipliceres på baggrund af ét fag - og at faktoren styres af, hvor mange niveauer man har gennemført i det pågældende fag uden for det normale forløb (to ekstra blokke på at hæve hver sit fag fra B til A giver altså stadig kun en faktor 1,03 efter denne tolkning).    

Til toppen

   
     
     

Optagelse på basis af eksamensresultat (ved universitetsuddannelser)

   
Reglerne på dette område findes i Adgangsbekendtgørelsen  om optagelse på universiteterne.    
     
Efter sommereksamen 2007 står nye hf'ere med eksamensresultater opnået i den nye 7-trins-skala, hvor en middelpræstation giver 7, og de skal optages i konkurrence med studenter (og tidligere hf'ere), som har eksamensresultater opnået i 13-skalaen, hvor en middelpræstation giver 8. Denne forskel er der jo nok taget hensyn til - eller er der?    
     

   
     
Det kommer jo nok inden   I hvert fald er der udgivet en pjece om den nye karakterskala, som 8. juni 2006 er lagt på nettet. Af denne pjece fremgår det, at der vil blive lavet en omregningstabel fra gennemsnit beregnet efter 13-skalaen til gennemsnit svarende til 7-trins-skalaen:    
     

   
     
I §26 i bekendtgørelsen om den nye karakterskala står der, at 13-skalaen stadig kan anvendes for uddannelsessøgende, der "er begyndt på uddannelsen til studentereksamen, højere forberedelseseksamen, højere handelseksamen eller højere teknisk eksamen før den 1. august 2005, såfremt de undervises og aflægger prøve efter regler gældende før 1. august 2005". Gælder dette mon de elever som i næste års 3g følger valgfag sammen med 2.g'ere? Disse hold læser jo efter NYE bekendtgørelser.  Det ville vel også være vanskeligt/underligt at have et hold til eksamen, hvor halvdelen af eleverne skal have karakterer efter den gamle skala, og den anden halvdel efter den nye.

Men hvis disse elever får en enkelt karakter efter 7-trins-skalaen, skal SAMTLIGE deres karakterer omregnes til 7-trins-skalaen, jf. pjecens tekst: "Derfor vil en ansøger, der på sit bevis for den adgangsgivende eksamen har karakterer efter begge skalaer, få oversat karaktererne efter 13-skalaen til karakterer i 7-trinsskalaen, uanset om det drejer sig om en enkelt eller om flertallet af vedkommendes karakterer" (dette er en understregning af karakterbekendtgørelsens §27.

   

Til toppen